top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתונה עם רב רפורמי או רב קונסרבטיבי לא דרך הרבנות

בעת האחרונה, אני יכול להעיד על  גידול משמעותי  במספר הפניות המגיעות אלי לעריכת חופה מסורתית ושוויונית.
חלק גדול מהפונים עושים זאת משום שנתקלו בקשיים כשפנו לרבנות וביקשו להינשא באמצעותה.
 

כך למשל, עולים מברית המועצות לשעבר, שלמרות העובדה שמשרד הפנים מכיר בהם כיהודים והם רשומים כיהודים במרשם האוכלוסין, עדיין, הם נאלצים לעבור ברבנות מסלול משפיל של חקירה להוכחת יהדותם. לעיתים קרובות הם מקבלים סירוב ובמקרים אחרים עניינם נותר תלוי ועומד ממש עד הרגע האחרון כשהם אינם יודעים אם יקבלו בסופו של דבר אישור להינשא או לא.
 

בעיה נוספת היא מדיניות הלכתית קשוחה ומחמירה של הרבנות שמסרבת להשיא זוגות שגם על פי פסיקות אורתודוקסיות ניתן היה להשיאם, לדוגמא כהן ובת לאם יהודייה ולאב שאינו יהודי.  זאת שלא לדבר כמובן על מי שאין להם כל סיכוי להתחתן ברבנות כגון, כהן וגרושה, כהן וגיורת  או מי שהתגיירו בבתי דין שאינם מוכרים על ידי הרבנות הראשית (ואפילו אם מדובר בבתי דין אורתודוקסיים!).
 

אולם, הגידול המשמעותי ביותר של זוגות המתעניינים בחתונה אלטרנטיבית, שוויונית מסורתית, בין אם מדובר בחתונה רפורמית או בחתונה קונסרבטיבית,  הוא דווקא בקרב זוגות שלא הייתה להם כל מניעה חוקית או הלכתית להינשא ברבנות והם פשוט מסרבים להשלים עם המונופול האורתודוקסי ודרכי התנהלותו.

המשותף לכל אלה הוא הרצון להתחתן בחתונה יהודית מסורתית אבל מבלי להיזקק לתהליכים הלא נעימים שכרוכים במפגש עם פקידי מחלקות הנישואין של הרבנות או בשיחה עם הרבנית בענייני נידה וטהרת המשפחה שבלעדיה אי אפשר להינשא ברבנות.
 

גם מי שסברו שרבני צוהר מהווים אלטרנטיבה ראויה, ממהרים לגלות שזוהי בדיוק אותה גברת בלתי מתפשרת רק שחיוכה מתקתק יותר. גם רבני צוהר הסימפטיים ביותר, לא יאשרו לכלה לתת טבעת לחתן מתחת לחופה כחלק מטקס הנישואין או לשנות מנוסח הכתובה האורתודוקסי לנוסח שוויוני והדדי ובעברית ולא בארמית.
 

האלטרנטיבה היחידה אם כן, לזוגות המבקשים להתחתן בטקס יהודי מסורתי אך מסרבים להיכנע לתכתיב הפוליטי הקובע שבישראל יש רק דרך אחת להתחתן, הוא לפנות לרב קונסרבטיבי או לרב רפורמי שיערכו טקס כלבבם.
 

מה ההבדל בין חתונה רפורמית לחתונה קונסרבטיבית?

 

ההבדלים בין חתונה רפורמית וחתונה קונסרבטבית הם בעיקר בסגנון ובמידה רבה תלויים ברב/ה מסדר/ת הקידושין. הטקס שאותו אני עורך, הוא טקס יהודי מסורתי המשלב את הסגנון המסורתי של חופה וקידושין עם אפשרות להכללת מרכיבים חדשניים ושוויוניים התואמים את ערכי זמננו.
 

מאות הזוגות שכבר חיתנתי יעידו על כך שגם בני משפחה שתחילה חששו מהעובדה שמסדר הקידושין הוא רב לא אורתודוקסי, יצאו בסופו של דבר נפעמים ונרגשים מיופיו של הטקס ומהעובדה שהוא ענה על כל הדרישות ההלכתיות של חופה וקידושין כדת משה וישראל.

ככל שירבו הזוגות שיממשו את זכותם לחופש הבחירה בנישואין כך יתקרב היום בו יוכרו נישואין אלה על ידי הכנסת ויובטח חופש הדת בישראל.שאלות ותשובות נפוצות על טקס החתונה הקונסרבטיבי

bottom of page