top of page

חתונה רפורמית, חתונה חילונית או חתונה קונסרבטיבית לא דרך הרבנות

טקס החתונה הוא אבן דרך בחייהם של זוגות רבים, אך בשנים האחרונות רבים בוחרים להינשא בטקס שאינו ברבנות, בעיקר מתוך רצון לתת ייצוג שווה לכל הצדדים ובמקביל לשמור על הטקס המסורתי. איך עושים זאת? יש כאלה הבוחרים בחתונה רפורמית או בחתונה חילונית ויש הבוחרים בחתונה הלכתית שיוויונית עם רב קונסרבטיבי.

 

הרב אהוד בנדל מהתנועה המסורתית-קונסרבטיבית, הרבה מירה רגב מהתנועה הרפורמית ולינדה ששון מתנועת הויה,  הגיעו לאולפן ynet כדי להסביר על עריכת הטקסים שלא דרך הרבנות:

bottom of page