top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתונה רפורמית?​
 

חתונה רפורמית היא שם כולל לכל חתונה שאינה נערכת על ידי הרבנות. אני אמנם לא רב רפורמי אלא רב קונסרבטיבי המשתייך לתנועה המסורתית, אבל מכיוון שטקס הנישואין הקונסרבטיבי שאותו אני עורך, גם הוא, כמו הנישואים הרפורמים, לא נערך במסגרת הרבנות ולא מוכר על ידה,  אז יש מי שיכנה את החופה שאותה אני עורך כ"חתונה רפורמית". אז מה בכל זאת ההבדל בין נישואים רפורמים לנישואים קונסרבטיביים ומה הבדל בינם לבין חתונה אורתודוקסית ברבנות?

 

 

ראשית, צריך לציין שהתנועה הקונסרבטיבית מגדירה עצמה כתנועה הלכתית. הנישואים הקונסרבטיביים הם נישואים על פי ההלכה. אבל חשוב לדעת שהדרישות ההלכתיות מטקס החתונה הן מאד מינימליות. למעשה, על מנת שטקס נישואין יהיה תקף מבחינת ההלכה, לא צריך אפילו רב! כל מה שצריך הוא שגבר ייתן טבעת או חפץ שווה פרוטה כלשהו לאישה בנוכחות  שני עדים ואז נישואיהם תקפים ואם ירצו להיפרד הם חייבים בגט. מובן שהחלק הזה מתקיים בטקס הנישואין שאותו אני עורך. יותר מזה, הסגנון הכללי של הטקס שלי הוא קרוב מאד באופיו לטקס המסורתי המקובל, אז מה בכל זאת ההבדל בין טקס אורתודוקסי לטקס קונסרבטיבי?  ההבדל העיקרי הוא בגישה השוויונית. זאת באה לידי ביטוי בכמה דברים:

 

 

  1. הכלה גם היא מוזמנת לתת טבעת לחתן כחלק מהטקס וללוות את מתן הטבעת באמירה כגון: "שימני כחותם על ליבך", "אני לדודי ודודי לי" או "הרי אתה מיוחד לי בטבעת זו לעולם ועד".

  2. נוסח הכתובה שאותו אני מציע הוא נוסח הדדי ושוויוני והכי חשוב, בעברית ולא בארמית! בני זוג המעוניינים בכך, יכולים להוסיף ניסוחים ומשפטים שלהם לתוך נוסח הכתובה ולקרא אותם מתוכה במהלך הטקס.

  3. גברים ונשים מוזמנים לקחת חלק בטקס אם כמחזיקי החופה,  כעדים ועדות לקידושין וכמברכים/ות את שבע הברכות.

 

 

קשה להניח שיהיה רב אורתודוקסי מטעם הרבנות שיאפשר את הדברים האלה. לגבי ההבדלים בין חתונה רפורמית וחתונה קונסרבטיבית, הרי שאלה הם בעיקר בסגנון ובמידה רבה תלויים ברב/ה מסדר/ת הקידושין. כאמור, הטקס שאותו אני עורך, הוא טקס יהודי מסורתי המשלב את הסגנון המסורתי של חופה וקידושין עם אפשרות להכללת מרכיבים חדשניים ושוויוניים התואמים את ערכי זמננו.

 

 

בכל מקרה, מי שקובע את אופיו של הטקס הוא אתם – המתחתנים. אני פתוח וקשוב לבקשותיכם ואתאים עצמי לצרכים שלכם ושל משפחותיכם.

 

 

שיהיה במזל טוב!

 

שאלות ותשובות נפוצות על טקס החתונה הקונסרבטיבי

חתונה על הים.jpg
חתונה בטבע.jpg
bottom of page