top of page

 

תשובות לשאלות נפוצות

 

האם אתה מחתן גם מי שאינם יהודים?

לא. אני מחתן רק אם שני בני הזוג הם יהודים (יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או התגייר). עם זאת, אני מחתן כאלה שמתקשים להוכיח ברבנות את יהדותם ובלבד שהם רשומים כיהודים במרשם האוכלוסין  במשרד הפנים. במקרים מיוחדים שבהם אין רישום, ניתן לברר שאלות יהדות בבית דין של התנועה המסורתית. 

 

 
האם אתה מחתן כהן וגרושה או כהן וגיורת? 

כן. על פי התשובות ההלכתיות של התנועה הקונסרבטיבית ניתן לחתן כהן עם גרושה, או עם גיורת, או חלוצה, או בת לאב שאינו יהודי. במקרה של נישואי כהן וגרושה, מוותר הכהן על כל זכויות הכהונה שלו (עליית כהן לתורה ונשיאת כפיים).

 

 
האם ניתן לבקש שהטקס יהיה זהה לטקס שעורך רב מהרבנות?

בהחלט, אני מאמין בפלורליזם דתי וסבור שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי. גישתי האישית היא הגישה הקונסרבטיבית, ואני מעודד את בני הזוג לערוך טקס שוויוני שכולל מתן טבעת גם על ידי הכלה וכתובה שוויונית בעברית ולא בארמית, אבל יחד עם זאת, אינני פוסל את הנוסח האורתודוקסי ואני שמח לערוך את הטקס על פי רצונם ובקשתם של בני הזוג.

 

 

האם אתה מחייב את הזוג לערוך נישואים אזרחיים בחו"ל ולהירשם כנשואים במשרד הפנים?

לא. התנועה המסורתית מאפשרת למי שמטעמים מצפוניים מתנגדים לעריכת נישואין בחו"ל לקיים טקס נישואין דתי בארץ מבלי לרשום את נישואיהם במשרד הפנים. עם זאת ממליצה התנועה לערוך נישואים אזרחיים בחו"ל ולהירשם מכוחם כזוג נשוי בישראל.  

 
 
האם זוג שהתחתן על ידך חייב בגט ברבנות?

כל זוג שמתחתן על ידי, אם רוצה, חלילה, לסיים את קשר הנישואין חייב לסדר גט כדת משה וישראל. זוגות שנישואיהם נרשמו במשרד הפנים יכולים זאת רק ברבנות. זוגות שאינם רשומים כנשואים במשרד הפנים, יכולים לסדר את הגט בבית הדין של התנועה המסורתית.

 

 

האם אתה מחתן בחול המועד, בספירת העומר ובימי "בין המיצרים"?

אינני מחתן בחול המועד. לגבי ספירת העומר אני מחתן עד ראש חודש אייר ומערב ל"ג בעומר. בימי "בין המיצרים" אני מחתן עד כ"ט בתמוז לפני השקיעה. 

 
האם אתה מחתן זוגות חד מיניים?

 

כן. כמובן שהטקס שאותו אני עורך לבני זוג מאותו מין איננו קידושין במובנם ההלכתי, אבל מדובר בטקס יהודי דתי על המבוסס על הטקס המסורתי והמבטא את מחויבותם של בני הזוג איש לרעהו ואישה לרעותה ואת כוונתם להקים בית נאמן בישראל. 

 

יש לכם שאלות נוספות?  אשמח לענות על כל שאלה בשיחה טלפונית ובפגישה פנים אל פנים.

 

 

 

bottom of page