top of page

 

הרבנות הראשית ממשיכה לירות לעצמה ברגל

המעצר של רב קונסרבטיבי ב"עוון" עריכת חופה מחוץ לרבנות הראשית הוא ניסיון פתטי של הרבנות לשמור על המונופול שלה בתחום הנישואין, מונופול שהולך ונסדק מידי יום. רבנות שמנסה לשמור על כוחה באמצעות כפייה של כוח משטרתי איבדה לחלוטין את הלגיטימיות שלה ודינה לעבור מן העולם.  

 

מספר הזוגות שבעקבות מעצרו של הרב חיון נחשפו לאופציה של נישואים קונסרבטיבים וכתוצאה מכך יפנו אלינו לערוך את חתונתם, רק ילך ויגדל ואין לנו אלא להודות לרבנות על השרות הטוב שעשתה לנו.

 

מסתבר שהציבור הישראלי מעוניין בחופש דת ובאפשרות לבחור את הרב שיחתן אותם והגיע למסקנה:

1.  שיש יותר מדרך אחת להיות יהודי!

2.שהרבנות הראשית איננה נציגתו הבלעדית של הקב"ה עלי אדמות!      

 

מאות ואלפי הזוגות הבוחרים להינשא שלא באמצעות הרבנות, ובעיקר זוגות שאין להם שום בעיה להתחתן דרכה מעידים על הצורך הגובר להנהיג בישראל חופש בחירה בנישואין.

אני קורא לכל הזוגות העומדים להינשא לממש את חופש הבחירה שלהם ולהצביע בטבעת!

 

bottom of page